У травні 2019 команда Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл провела аналіз шкільних сайтів у 9 містах України відносно їх “зручності” для їх відвідувачів (у навігації, пошуку необхідної інформації, звітності), а також якості звітування перед громадою відповідно до ст. 30 ЗУ “Про освіту”, зокрема доступності даних про отримання, використання бюджетного фінансування та благодійної допомоги.

Моніторинг проводився у містах, де за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні проводиться централізована робота запровадження системи OpenSchool, а саме у Херсоні, Вінниці, Дніпрі, Чернігові, Житомирі, Червонограді, Чернівцях, Маріуполі та Нікополі.

Результати моніторингу наводимо нижче.

Дніпро - проаналізовано 152 заклади

Сайти 4х закладів неможливо було знайти на момент моніторингу.

На 4х сайтах шкіл є реклама сторонніх товарів/послуг (іноді алкоголю) у вигляді спливаючих банерів. Це пов’язано з тим, що багато сайтів створено на безоплатних платформах, які вбудовують рекламні банери на сторінки сайтів.

«Навігації по сайту» може бути доволі суб’єктивною оцінкою, в залежності від навиків користувача. Але питання доступу до звітів закладів освіти, наскільки їх легко знайти на сайті, завжди відкрите до обговорення, тому ми орієнтувалися на простоту пошуку інформації на сайті.

Ст. 30 ЗУ «про освіту» дає вичерпну інформацію що саме має бути опублікованим на сайтах шкіл або засновників, тому ми орієнтувалися на всі пункти, вказані у статті.

Не дивлячись на те, що заклади освіти зобов’язали звітувати ще наприкінці 2017 року, більшість звітує за період до 12 місяців. Більше двох років – звітність наявна на сайтах лише двох шкіл.

Вінниця – проаналізовано 36 закладів

У всіх є сайти.

Жоден сайт не містить сторонньої реклами, і всі сайти містять просту зрозумілу навігацію для користувачів.

86% сайтів мають всі необхідні дані, відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту»

Майже всі школи звітують як за бюджетні кошти, так і за благодійну допомогу:

Більше половина закладів містять звіти за період більш ніж 2 роки.

 

Чернігів – проаналізовано 33 заклади

У 18% неможливо було знайти сайт на момент моніторингу.

На двох сайтах були присутні рекламні банери сторонніх компаній:

Лише 18% шкіл на своїх сайтах публікують всю інформацію, яка зазначена у ст. 30 ЗУ «Про освіту»:

77% сайтів мають зручну навігацію для користувачів.

Більше 50% закладів не публікують на своїх сайтах фінансову звітність:

А ті, що публікують звіти, – їх період більше року.

Херсон – проаналізовано 57 закладів

У всіх закладів є власні сайти.

5 закладів мають комерційну рекламу на своїх сайтах:

Менше третини закладів публікують інформацію у повному об’ємі відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту»:

Навігація по сайтах 47 шкіл – зручна для користувачів:

37 шкіл звітують за отримання та використання як бюджетних коштів, так і благодійної допомоги.

72% звітують за період більше року:

Житомир – проаналізовано 32 заклади

Один сайт на момент моніторингу не вдалося знайти.

На жодному з сайтів немає сторонньої реклами.

Лише один заклад публікує всю необхідну інформацію, відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту»

Майже всі сайти містять зручну навігацію для користувачів. Це полегшує процес пошуку необхідної інформація для відвідувачів:

62% закладів звітують за бюджетні кошти та за благодійну допомогу, як того вимагає ЗУ «Про освіту», і 87% з них звітують за період більше 1 року.

Нікополь – проаналізовано 26 закладів

Всі вони мають власні сайти, без реклами.

Лише на двох сайтах є вся інформація, що вказана у ст. 30 ЗУ «Про освіту»:

Зручність навігації по шкліьних сайтах – майже 50 на 50

Майже половина закладів звітують і за бюджетні кошти, і за благодійну допомогу:

Період звітування у 85% закладів – понад 1 рік:

Чернівці – проаналізовано 41 заклад

Майже у всіх закладів є власні сайти:

17% сайтів містять рекламу:

44% закладів публікують на своїх сайтах все, що потребує ст. 30 ЗУ «Про освіту»:

75% сайтів містять зручну навігацію для користувачів:

66% закладів публікують звіти про використання бюджетних коштів та благодійну допомогу:

Лише 24% закладів звітують за період більше ніж 1 рік:

Червоноград – проаналізовано 11 закладів

Всі вони мають власні сайти, і не містять реклами.

36% закладів публікують всю інформацію на своїх сайтах, як того вимагає ст. 30 ЗУ «Про освіту»

У всіх сайтах навігація зрозуміла та зручна для користувачів:

18% закладів не опублікували на своїх сайтах фінансову звітність (або таку звітність просто неможливо було знайти під час моніторингу):

У 50% шкіл звіти за період більше одного року:

Маріуполь – проаналізовано 67 закладів

У 16% немає сайту або неможливо було знайти під час моніторингу. Ті сайти, що є – не містять рекламу.

Лише один навчальний заклад публікує всю інформацію, яку вимагає ст. 30 ЗУ «Про освіту»:

40% сайтів містять зручну, зрозумілу навігацію для користувачів:

51% закладів звітують за бюджетні кошти та за благодійну допомогу:

Майже 50% сайтів містять звіти за період понад 1 рік:

 

Зведені результати моніторингу будуть направлені у міські управління освіти, а також до Міністерства освіти і науки України у червні цього року.

Якщо місцевим управлінням буде цікаво дізнатися про конкретні школи, які виконують, або неналежно виконують ЗУ, ми надамо всі деталі в розрізі кожного закладу освіти.

Повторний моніторинг плануємо провести ближче до початку нового навчального року, а тому, часу на виправлення недоліків буде більше ніж достатньо.

Нагадаємо, що саме, згідно ст. 30 ЗУ “Про освіту”, заклади мають публікувати на своїх сайтах, або на сайтах засновників.

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах:

 • кошторис
 • фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів,
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості,
 • про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Читайте також:

Інфраструктурні мапи шкіл Червонограда, Вінниці, Херсона, Нікополя, Краматорська

Інфраструктурні мапи шкіл Червонограда, Вінниці, Херсона, Нікополя, Краматорська

Чи знаєте ви скільки шкіл у вашому місті доступні для дітей з особливими освітніми потребами? Скільки конкретно у вашій школі комп'ютерів, планшетів, принтерів, інтерактивних дошок? Про це і багато іншого тепер можна дізнатися на інтерактивних онлайн картах, які ми...

читати більше
Результати аналізу шкільних сайтів Херсонської області

Результати аналізу шкільних сайтів Херсонської області

У період з жовтня по листопад 2019 командою OpenSchool в рамках Меморандуму про співпрацю з Херсонською обласною державною адміністрацією був проведений аналіз 415 загальноосвітніх закладів Херсонської області на наявність веб-сайтів, а також якості звітування перед...

читати більше
Інфраструктурна мапа шкіл Чернігова – дізнайтесь що є у вашій школі.

Інфраструктурна мапа шкіл Чернігова – дізнайтесь що є у вашій школі.

Серед всіх комп’ютерів, що є у Чернігівських школах – лише 69% були придбані за кошти бюджету, а у 40% термін придбання становить вже понад 5 років. Відповідно до наданої інформації 36 школами, які знаходяться у комунальній власності, на 28 195 учнів доступно всього 1...

читати більше

Pin It on Pinterest