Згідно чинного Законодавства державні органи, тобто розпорядники інформації повинні публікувати різні набори даних. Основним Законом, який забов’язує опубліковувати данні є Закон «Про доступ до публічної інформації». Розпорядники повинні керуватися додатковими Законами, які стосуються їх галузі, наприклад навчальні заклади керуються Законом «Про освіту» та рядом підзаконних актів.

З серпня місяця цього року вступив в дію Наказ МОН №936 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення». Для денних закладів середньої освіти передбачена форма ЗНЗ-1. В формі збираються деталізовані данні щодо кількості учнів, наявності учнів з особливими освітніми потребами, гуртки та секції, кількість педагогів, стан матеріально-технічної бази.

Нами був написаний інформаційний запит до Управління освіти Херсонської міськради щодо того, які данні з цієї таблиці відносяться до категорії публічної інформації, на що управління відповіло, що данні з форми не відносяться до вищевказаної категорії. Треба зауважити, що з вересня 2017 року навчальні заклади керуються новим Законом України «Про освіту». В новій редакції Закону стаття 30 забов’язує заклади публікувати різну статистичну інформацію, яка є в цій формі. Також 1 стаття Закону «Про доступ до публічної інформації» відносить до категорії такої інформації будь яку інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання владних повноважень. Окрім цього ми надіслали інформаційний запит до МОН, міністерство відповіло, що ця інформація не містить грифу «Для службового користування».

Таким чином ми можемо зробити висновки, що управління освіти ХМР намагається приховувати інформацію щодо реальної ситуації в закладах освіти міста.

 

Pin It on Pinterest